رساله پایانه مسافربری کامل در ۲۰۹ صفحه همرا با تحلیل نمونه های موردی پایانه مسافربری

35,000 تومان

همراهان همیشگی متر به متر در این پست رساله پایانه مسافربری رو براتون آماده کردیم که 209 صفحه می باشد و به دو صورت فایل ورد و پی دی اف آماده دانلود است

همراهان همیشگی متر به متر در این پست رساله پایانه مسافربری رو براتون آماده کردیم که ۲۰۹ صفحه می باشد و به دو صورت فایل ورد و پی دی اف آماده دانلود است .

هدف از اجرای این طرح به این ترتیب است : فروش بلیط به طریق مکانیزه سرعت در پاسخگویی به مسافرین، جلوگیری از بازار سیاه فروش بلیط جلوگیری از تردد بی مورد خریداران بلیط در سطح شهر با کاهش سفرهای روزانه و تراکم ترافیک وسائط نقلیه، جلوگیری از تضییع وقت مردم، ایجاد امکانات و تسهیلات خرید بلیطهای مسافرتی، تسهیل در کم کردن فاصله محل سکونت و یا کار خریداران بلیط از محل فروش بلیط، جلوگیری از مراجعه بی مورد و غیر ضروری مسافرین به ترمینالها و یا کاهش تعداد مراجعات به حداقل ممکن، ایجاد نظم و تنظیم سرویسهای مسافربری، کاهش سوء استفاده ها و بهره برداریهای مساوی، استفاده کنندگان از منافع عمومی، تأمین منافع مادی رانندگان و کمک رانندگان و کارکنان تعاونی های مسافربری، جمع آوری آمارهای تردد و وسایط حمل و نقل مسافر در سطح مملکت، جمع آوری آمارهای نفری مسافرتی به منظور تدوین برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت جابجایی مسافر در سطح کشور، کنترل صحیح مصارف مواد سوختی ( بنزین، گازوئیل ) و مواد روغنی، کسب اطلاع از معیارها و نمودار استهلاک وسایل موتوری و لاستیک و پیش بینی های لازم به منظور تامین لوازم یدکی و …

رساله پایانه مسافربری

فهرست رساله پایانه مسافربری به شرح ذیل است 

تعریف سیستم حمل و نقل. ۲

تعریف پایانه : ۲

۱-۳- پیرامون سفر. ۳

۱-۴- تاریخچه سفر در ایران. ۵

۱-۴-۱ نگاهی به گذشته. ۵

۱-۴-۲- وسایط نقلیه در قدیم ۷

۱-۴-۳- بناهای سنتی خاص مسافرین. ۸

۱-۴-۴- تعریف کاروانسرا ۹

۱-۴-۵- انواع کاروانسرا ۱۰

– کاروانسراهای مدور. ۱۰

– کاروانسراهای هشت ضلعی : ۱۱

– کاروانسرا با پلان ده ضلعی: ۱۲

۱-۵ – شیوه و نوع مسافران. ۱۲

– مسافرت های درون مرزی یا برون مرزی.. ۱۴

۱-۶-  کلیات سیستم حمل و نقل. ۱۴

۱-۷- طبقه بندی شیوه های حمل و نقل زمینی. ۱۶

۱-۸- تعاریف اصطلاحات سیستم حمل و نقل زمینی. ۱۸

۱-۸-۲-ظرفیت : ۱۹

۱-۸-۳- ترافیک : ۲۰

۱-۸-۴- طبقه بندی گذرگاهها ۲۱

۱-۹- جایگاه حمل و نقل زمینی کشور در اقتصاد و وضعیت خاص استان خراسان : ۲۲

۱-۱۰- پایانه مسافربری ( محل آشتی انسان و ماشین ) ۲۳

۱-۱۱- ضرورت مکانیابی برای احداث پایانه ها ۲۶

۱-۱۲- زمینه های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی طرح پایانه ها ۲۷

۱-۱۳-نظر سنجی در مورد نحوه خدمات رسانی در پایانه ها ۳۰

فصل دوم : مطالعات پایه. ۳۵

۲-۱-مطالعات عمومی استان  ۳۵

۲-۲- موقعیت و نقش فرامنطقه ای شهر  ۳۶

۲-۳- بررسی خصوصیات جغرافیایی شهر : ۳۹

۲-۴- بررسی عوامل اقلیمی شهر ۴۰

۲-۹- دما و رطوبت هوا: ۴۱

۲-۴-۲- وزش باد : ۴۲

۲-۴-۳- تابش آفتاب : ۴۲

۲-۴-۴- پیشنهادات ماهانی : ۴۳

۲-۴-۵-خلاصه و نتیجه گیری اقلیم ۴۳

۲-۵- مطالعات جمعیتی شهر مشهد : ۴۴

۲-۵-۱- تعداد جمعیت و میزان رشد آن : ۴۵

۲-۵-۲- تعداد زائر و مسافر و آثار جمعیتی آن : ۴۸

۲-۶- مطالعات اقتصادی شهر۵۱

عملکرد و نقش غالب شهر  ۵۱

۲-۷- بررسی تاریخی منطقه. ۵۲

۲-۸- مطالعات کالبدی شهر ۵۲

۲-۸-۱-خصوصیات کالبدی شهر : ۵۲

۲-۸-۲- بررسی بافت شهری : ۵۴

۲-۹ بررسی ویژگیهای ساختاری ـ محیطی شهر. ۵۷

عوامل شکل دهنده استخوان بندی شهر : ۵۷

۲-۹-۱- محورهای شاخص شهر ۵۹

محورهای شاخص درجه ۱. ۵۹

محورهای شاخص درجه ۲. ۶۱

محورهای شاخص به لحاظ نوع کارکرد. ۶۱

۲-۱۰- بررسی استانداردهای طرح. ۶۳

محدوده دسترس آزاد راهها ۶۳

بزرگراههای شریانی. ۶۳

جاده ها اختصاصی. ۶۳

۲-۱۱-آئین نامه های اجرائی پایانه و ضوابط بالا دست.. ۶۷

۲-۱۱-۳ – آئین نامه سوم ۶۹

طرح پیشنهادی.. ۷۲

۲-۱۳-وظایف پایانه ها: ۷۳

فصل سوم : مطالعات تطبیقی. ۷۴

۳-۱- بررسی نمونه هایی از پایانه های مسافربری در ایران. ۷۴

۳-۱-۱ ترمینال جنوب تهران. ۷۴

مشکلات.. ۷۸

مشکلات اداری.. ۷۸

مشکلات شهری.. ۷۸

مشکلات ترافیکی.. ۷۹

کمبودخدمات.. ۸۰

تاسیسات زیربنائی.. ۸۰

مشکلات ساختمانی.. ۸۰

مشکلات زیست محیطی.. ۸۲

۳-۱-۲- ترمینال اردبیل. ۸۲

شبکه ارتباطی.. ۸۴

تفکیک حرکت پیاده و اتومبیل. ۸۵

تفکیک فضاها در مجموعه. ۸۵

۶- هتل. ۸۹

۷- تجاری.. ۸۹

۹- ساختمان اصلی ترمینال. ۹۱

۱۰- رستوران. ۹۲

۱۱- اداری.. ۹۲

۱۲- طبقه همکف… ۹۲

۱۳- فضاهای جنبی در سطح همکف… ۹۴

۱۴- مسجد. ۹۵

۳-۱-۳ – ترمینال تبریز. ۹۶

اصول فکری طراحی نما و حجم در ترمینال تبریز. ۹۶

۳-۱-۴ -ترمینال کاوه ۹۹

۳-۱-۵ – ترمینال جدید غرب.. ۱۰۴

الف ) موقعیت.. ۱۰۴

ب ) امکانات و نحوه دسترسی و ارتباطات داخلی.. ۱۰۴

ج ) ساختمان و فضاهای پیش بینی شده ۱۰۷

۱- ساختمان ورودی.. ۱۰۷

۲- ساختمان خروجی.. ۱۰۸

۴- ساختمان اداری.. ۱۰۹

۵- مهمانسرا و مهمانسرای رانندگان. ۱۱۰

۸- آرایش فضاهای سبز. ۱۱۱

۳-۲-  بررسی نمونه هایی از پایانه های مسافربری در جهان. ۱۱۲

۳-۲-۱ – پایانه اتوبوس بندر نیویورک.. ۱۱۲

۳-۲-۲ – طرح یک پایانه در مراکش.. ۱۱۷

۳-۲-۳- مرکز اتوبوسرانی شهر نیویورک.. ۱۱۹

عملکرد مجموعه. ۱۱۹

۳-۲-۴- پایانه اتوبوس بین شهری نیویورک.. ۱۲۲

۳-۲-۵- طرح یک ایستگاه اتوبوس بین شهری در کشور فنلاند ۱۲۶

۳-۲-۶- ترمینال اتوبوس در هیلوا اسپانیا ۱۲۸

۳-۲-۷- ترمینال اتوبوس گوتنبرگ سوئد ۱۳۰

فصل چهارم : مطالعات کالبدی.. ۱۳۲

۴-۱- بررسی خصوصیات و ویژگیهای سایت : ۱۳۲

۴-۶- اصلاحات پیشنهادی شبکه شهری اطراف سایت پایانه :‌ ۱۴۴

۵-۴-۵- تعیین تعداد فضای پارک تاکسی ویژه پایانه. ۱۵۹

فصل ششم : جداول برنامه فیزیکی پروژه ۱۶۲

۶-۱-۵- پارکینگ ها ۱۷۶

۶-۱-۷- کنترل. ۱۷۸

فصل هفتم : طراحی. ۱۸۱

۷-۱- اصول و مبانی طراحی. ۱۸۱

۷-۱-۱- نظام حرکتی و دسترسی. ۱۸۲

۷-۱-۲-نظام فضایی کالبدی : ۱۸۳

سهم فضا و توده ۱۸۴

هندسه: ۱۸۴

مفصل بندی مجموعه : ۱۸۶

انعطاف پذیری : ۱۸۶

آرایش فضایی ـ کالبدی : ۱۸۷

۷-۱-۲-نظام عملکردی : ۱۸۸

۷-۲- برنامه ریزی طرح. ۱۸۹

۷-۲-۱-برنامه ریزی عملکردی.. ۱۸۹

۷-۲-۲-برنامه ریزی سیرکولاسیون. ۱۸۹

۷-۲-۳-برنامه ریزی حجمی. ۱۹۰

۷-۳-برخی از تکنیک های مورد استفاده در طراحی. ۱۹۰

ایجاد فضاهای متوالی : ۱۹۱

عوامل مؤثر در محصوریت : ۱۹۶

برخی روشهای محصور کردن. ۱۹۷

استفاده از مظاهر معماری قدیم و جدید در کنار یکدیگر. ۱۹۹

۷-۴- اصول کارکردی و عملکردی ترمینال های مسافربری : ۱۹۹

۷-۵- ایده طراحی. ۲۰۰

۷-۶- آلترناتیوهای طراحی. ۲۰۴

منابع و مأخذ ۲۰۹

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله پایانه مسافربری کامل در ۲۰۹ صفحه همرا با تحلیل نمونه های موردی پایانه مسافربری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن