رساله پایانه مسافربری کامل در ۲۰۹ صفحه همرا با تحلیل نمونه های موردی پایانه مسافربری

35,000 تومان

همراهان همیشگی متر به متر در این پست رساله پایانه مسافربری رو براتون آماده کردیم که 209 صفحه می باشد و به دو صورت فایل ورد و پی دی اف آماده دانلود است

همراهان همیشگی متر به متر در این پست رساله پایانه مسافربری رو براتون آماده کردیم که ۲۰۹ صفحه می باشد و به دو صورت فایل ورد و پی دی اف آماده دانلود است .

هدف از اجراي اين طرح به اين ترتيب است : فروش بليط به طريق مکانيزه سرعت در پاسخگويي به مسافرين، جلوگيري از بازار سياه فروش بليط جلوگيري از تردد بي مورد خريداران بليط در سطح شهر با کاهش سفرهاي روزانه و تراکم ترافيک وسائط نقليه، جلوگيري از تضييع وقت مردم، ايجاد امکانات و تسهيلات خريد بليطهاي مسافرتي، تسهيل در کم کردن فاصله محل سکونت و يا کار خريداران بليط از محل فروش بليط، جلوگيري از مراجعه بي مورد و غير ضروري مسافرين به ترمينالها و يا کاهش تعداد مراجعات به حداقل ممکن، ايجاد نظم و تنظيم سرويسهاي مسافربري، کاهش سوء استفاده ها و بهره برداريهاي مساوي، استفاده کنندگان از منافع عمومي، تأمين منافع مادي رانندگان و کمک رانندگان و کارکنان تعاوني هاي مسافربري، جمع آوري آمارهاي تردد و وسايط حمل و نقل مسافر در سطح مملکت، جمع آوري آمارهاي نفري مسافرتي به منظور تدوين برنامه هاي کوتاه مدت و دراز مدت جابجايي مسافر در سطح کشور، کنترل صحيح مصارف مواد سوختي ( بنزين، گازوئيل ) و مواد روغني، کسب اطلاع از معيارها و نمودار استهلاک وسايل موتوري و لاستيک و پيش بيني هاي لازم به منظور تامين لوازم يدکي و …

رساله پایانه مسافربری

فهرست رساله پایانه مسافربری به شرح ذیل است 

تعريف سيستم حمل و نقل. ۲

تعريف پايانه : ۲

۱-۳- پيرامون سفر. ۳

۱-۴- تاريخچه سفر در ايران. ۵

۱-۴-۱ نگاهي به گذشته. ۵

۱-۴-۲- وسايط نقليه در قديم ۷

۱-۴-۳- بناهاي سنتي خاص مسافرين. ۸

۱-۴-۴- تعريف کاروانسرا ۹

۱-۴-۵- انواع كاروانسرا ۱۰

– کاروانسراهاي مدور. ۱۰

– کاروانسراهاي هشت ضلعي : ۱۱

– کاروانسرا با پلان ده ضلعي: ۱۲

۱-۵ – شيوه و نوع مسافران. ۱۲

– مسافرت هاي درون مرزي يا برون مرزي.. ۱۴

۱-۶-  کليات سيستم حمل و نقل. 14

۱-۷- طبقه بندي شيوه هاي حمل و نقل زميني. ۱۶

۱-۸- تعاريف اصطلاحات سيستم حمل و نقل زميني. ۱۸

۱-۸-۲-ظرفيت : ۱۹

۱-۸-۳- ترافيك : ۲۰

۱-۸-۴- طبقه بندي گذرگاهها ۲۱

۱-۹- جايگاه حمل و نقل زميني کشور در اقتصاد و وضعيت خاص استان خراسان : ۲۲

۱-۱۰- پايانه مسافربري ( محل آشتي انسان و ماشين ) ۲۳

۱-۱۱- ضرورت مکانيابي براي احداث پايانه ها ۲۶

۱-۱۲- زمينه هاي فرهنگي اجتماعي و اقتصادي طرح پايانه ها ۲۷

۱-۱۳-نظر سنجي در مورد نحوه خدمات رساني در پايانه ها ۳۰

فصل دوم : مطالعات پايه. ۳۵

۲-۱-مطالعات عمومي استان  35

۲-۲- موقعيت و نقش فرامنطقه اي شهر  36

۲-۳- بررسي خصوصيات جغرافيايي شهر : ۳۹

۲-۴- بررسي عوامل اقليمي شهر ۴۰

۲-۹- دما و رطوبت هوا: ۴۱

۲-۴-۲- وزش باد : ۴۲

۲-۴-۳- تابش آفتاب : ۴۲

۲-۴-۴- پيشنهادات ماهاني : ۴۳

۲-۴-۵-خلاصه و نتيجه گيري اقليم ۴۳

۲-۵- مطالعات جمعيتي شهر مشهد : ۴۴

۲-۵-۱- تعداد جمعيت و ميزان رشد آن : ۴۵

۲-۵-۲- تعداد زائر و مسافر و آثار جمعيتي آن : ۴۸

۲-۶- مطالعات اقتصادي شهر۵۱

عملکرد و نقش غالب شهر  51

۲-۷- بررسي تاريخي منطقه. ۵۲

۲-۸- مطالعات كالبدي شهر ۵۲

۲-۸-۱-خصوصيات کالبدي شهر : ۵۲

۲-۸-۲- بررسي بافت شهري : ۵۴

۲-۹ بررسي ويژگيهاي ساختاري ـ محيطي شهر. ۵۷

عوامل شكل دهنده استخوان بندي شهر : ۵۷

۲-۹-۱- محورهاي شاخص شهر ۵۹

محورهاي شاخص درجه ۱. ۵۹

محورهاي شاخص درجه ۲. ۶۱

محورهاي شاخص به لحاظ نوع کارکرد. ۶۱

۲-۱۰- بررسي استانداردهاي طرح. ۶۳

محدوده دسترس آزاد راهها ۶۳

بزرگراههاي شرياني. ۶۳

جاده ها اختصاصي. ۶۳

۲-۱۱-آئين نامه هاي اجرائي پايانه و ضوابط بالا دست.. ۶۷

۲-۱۱-۳ – آئين نامه سوم ۶۹

طرح پيشنهادي.. ۷۲

۲-۱۳-وظايف پايانه ها: ۷۳

فصل سوم : مطالعات تطبيقي. ۷۴

۳-۱- بررسي نمونه هايي از پايانه هاي مسافربري در ايران. ۷۴

۳-۱-۱ ترمينال جنوب تهران. ۷۴

مشکلات.. ۷۸

مشکلات اداري.. ۷۸

مشکلات شهري.. ۷۸

مشکلات ترافيکي.. ۷۹

کمبودخدمات.. ۸۰

تاسيسات زيربنائي.. ۸۰

مشکلات ساختماني.. ۸۰

مشکلات زيست محيطي.. ۸۲

۳-۱-۲- ترمينال اردبيل. ۸۲

شبکه ارتباطي.. ۸۴

تفکيک حرکت پياده و اتومبيل. ۸۵

تفکيک فضاها در مجموعه. ۸۵

۶- هتل. ۸۹

۷- تجاري.. ۸۹

۹- ساختمان اصلي ترمينال. ۹۱

۱۰- رستوران. ۹۲

۱۱- اداري.. ۹۲

۱۲- طبقه همکف… ۹۲

۱۳- فضاهاي جنبي در سطح همکف… ۹۴

۱۴- مسجد. ۹۵

۳-۱-۳ – ترمينال تبريز. ۹۶

اصول فکري طراحي نما و حجم در ترمينال تبريز. ۹۶

۳-۱-۴ -ترمينال کاوه ۹۹

۳-۱-۵ – ترمينال جديد غرب.. ۱۰۴

الف ) موقعيت.. ۱۰۴

ب ) امکانات و نحوه دسترسي و ارتباطات داخلي.. ۱۰۴

ج ) ساختمان و فضاهاي پيش بيني شده ۱۰۷

۱- ساختمان ورودي.. ۱۰۷

۲- ساختمان خروجي.. ۱۰۸

۴- ساختمان اداري.. ۱۰۹

۵- مهمانسرا و مهمانسراي رانندگان. ۱۱۰

۸- آرايش فضاهاي سبز. ۱۱۱

۳-۲-  بررسي نمونه هايي از پايانه هاي مسافربري در جهان. 112

۳-۲-۱ – پايانه اتوبوس بندر نيويورک.. ۱۱۲

۳-۲-۲ – طرح يک پايانه در مراکش.. ۱۱۷

۳-۲-۳- مرکز اتوبوسراني شهر نيويورک.. ۱۱۹

عملکرد مجموعه. ۱۱۹

۳-۲-۴- پايانه اتوبوس بين شهري نيويورک.. ۱۲۲

۳-۲-۵- طرح يک ايستگاه اتوبوس بين شهري در کشور فنلاند ۱۲۶

۳-۲-۶- ترمينال اتوبوس در هيلوا اسپانيا ۱۲۸

۳-۲-۷- ترمينال اتوبوس گوتنبرگ سوئد ۱۳۰

فصل چهارم : مطالعات كالبدي.. ۱۳۲

۴-۱- بررسي خصوصيات و ويژگيهاي سايت : ۱۳۲

۴-۶- اصلاحات پيشنهادي شبكة شهري اطراف سايت پايانه :‌ 144

۵-۴-۵- تعيين تعداد فضاي پارك تاكسي ويژه پايانه. ۱۵۹

فصل ششم : جداول برنامة فيزيكي پروژه ۱۶۲

۶-۱-۵- پارکينگ ها ۱۷۶

۶-۱-۷- كنترل. ۱۷۸

فصل هفتم : طراحي. ۱۸۱

۷-۱- اصول و مباني طراحي. ۱۸۱

۷-۱-۱- نظام حرکتي و دسترسي. ۱۸۲

۷-۱-۲-نظام فضايي کالبدي : ۱۸۳

سهم فضا و توده ۱۸۴

هندسه: ۱۸۴

مفصل بندي مجموعه : ۱۸۶

انعطاف پذيري : ۱۸۶

آرايش فضايي ـ کالبدي : ۱۸۷

۷-۱-۲-نظام عملکردي : ۱۸۸

۷-۲- برنامه ريزي طرح. ۱۸۹

۷-۲-۱-برنامه ريزي عملکردي.. ۱۸۹

۷-۲-۲-برنامه ريزي سيرکولاسيون. ۱۸۹

۷-۲-۳-برنامه ريزي حجمي. ۱۹۰

۷-۳-برخي از تکنيک هاي مورد استفاده در طراحي. ۱۹۰

ايجاد فضاهاي متوالي : ۱۹۱

عوامل مؤثر در محصوريت : ۱۹۶

برخي روشهاي محصور کردن. ۱۹۷

استفاده از مظاهر معماري قديم و جديد در کنار يکديگر. ۱۹۹

۷-۴- اصول کارکردي و عملکردي ترمينال هاي مسافربري : ۱۹۹

۷-۵- ايده طراحي. ۲۰۰

۷-۶- آلترناتيوهاي طراحي. ۲۰۴

منابع و مأخذ ۲۰۹

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله پایانه مسافربری کامل در ۲۰۹ صفحه همرا با تحلیل نمونه های موردی پایانه مسافربری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن