سبک های معماریطراحی معماری

سبک معماری دیکانستراکشن

در این قسمت  سبک معماری دیکانستراکشن ،که از جمله سبک های معماری است ،بررسی شده  و خدمت همراهان و علاقه مندان سایت  متر به متر ارائه می شود . که امیدوارم مورد توجه شما عزیزان وعلاقه مندان به معماری قرار گیرد.

آیا در روزگار ما، با این همه دگرگونی و تغییر، هنوز می توان به ارزش ومعیار ها ازجمله در معماری ،به صورت ثابت و پایدار معتقد بود؟ آیا نباید حس جاری شدن، در تمام زندگی نمود داشته باشد ؟ جنبه فلسفی سبک معماری دیکانستراکشن همین است.

دوستان عزیز جهت دریافت پاورپوینت سبک معماری دیکانستراکشن اینجا کلیک کنید

سبک دکانستراکشن7 - سبک معماری دیکانستراکشن

سبک دکانستراکشن8 - سبک معماری دیکانستراکشن

معماری به حالت نا تمام ،در حال جاری شدن ،که کیفیت مهم زندگی هم هست .اساس کار سبک دیکانستراکشن تلقی می شود.
هنگام گذر از  یک محله ی متوسط ،خانه ای را  می بینید که ، ظاهری بسیار پیچیده دارد. یک کلام شبیه خانه های معمولی نیست. معمار آن را به قصد گسترش ساختمان قبلی، طراحی کرده است. در واقع هسته آن همان ساختمان قدیمی است، که از درون بنا شکفته است. از عناصر و جزییات کهنه و باقیمانده بنا های دیگر استفاده شده است. پله ها حالت طببیعی ندارد. انگارحالت چرخش و رقص  در فضا پیدا کرده است.از تور های فلزی در جاهای خاصی از بنا استفاده شده است.دیوارها مورب است، به جای قائم .کلا در جای جای بنا، آشفتگی و بی نظمی حکم فرما ست. معمار این ساختمان کسی نیست جز آقای فرانک گری. و سبک این ساختمان همان سبک مورد بحث ما یعنی  سبک معماری دیکانستراکشن است.

خانه فرانک گری - سبک معماری دیکانستراکشن

اساس کار سبک معماری دیکانستراکشن، بر بی سلیقگی ، نوعی بی قیدی ، روی آوردن به سبک ها و فرم های پیچیده، فرم نا خالص، و بر هم زدن،جا به جایی و انحراف است. آقای گری بر تفاوت بین طرح و ماکت و کارتحقق یافته اصرار داشت، تا جایی که به شاگردانش توصیه می کرد که برای طرح خویش، خود دست به کار شوند. یا نظارت آن را انجام دهند. تا آن چه مد نظرشان است تحقق  یابد از تلاش خسته نشوند. درست مانند طرح خانه خودش .

منتخب سردبیر
طراحی داخلی و نور پردازی مجتمع تجاری

 پیتر آیزنمن، فرانک گهری، زاها حدیـد، رم کولهاس، برنـارد چومی از معماران مشهور سبک معماری دیکانستراکشن می باشند.

 تعریف پیتر آیزنمن از سبک معماری  دیکانستراکشن  : دیکانستراکشن یعنی ساختن ایده های ساخت ناپذیر !
اصول فکری مکتب دکانستراکشن یعنی

  • تعدد و کثرت در معناها
  • عدم ارجحیت در تقابل ها و دو گانگی ها

در قالب ساختمان هایی که به این سبک ساخته شده اند، نمود یافت،

طرفداران مکتب دیکانستراکشن  معتقدند،ماهیت هر پدیده،  مستقل است و هیچ دو فرد یا پدیده مشابه و تکراری وجـود ندارد . و هیچ بر داشتی بر برداشت دیگر ارجحیت ندارد .

تعریف دیکانستراکشن :
دکنسترو تیویسم یعنی وا سازی، وا یعنی گشودن . و اسازی یعنی گشودن اساس و ساختمان یک مفهوم ،یک بنا. از نظر فلسفه و ا ندیشه ،معنی وا سازی یعنی گشودن و باز کردن تمامی آن مفاهیمی است که در گذشته مورد قبول صاحب نظران و دانشمندان بوده است.

تفاوت معماری دیکانستراکشن با مدرن یا شباهت آن با سبک پست مدرن :

سبک دیکانستراکشن بر خلاف سبک مدرن که به دنبال حقایق محض است . و کوشش می کند که به مدد کشفیات و رد فرضیات ،  مفاهیم جدیدی  پایه گذاری نماید.به حقایق محض و مسلم اعتقادی ندارد . در این معماری فرم همراه نا خالصی خود نمایی می کند. اما بر عکس ،در مدرن فرم های ساده ،اصل کار است.و با حفظ خلوص آن ،به آن می پردازند. و انحراف از فرم اصلی را تهدیدی برای توازن ،وحدت ساختمان می دانند. از این نظر سبک دیکانستراکشن و پست مدرن با هم وجه تشابه دارند.

شباهت معماری سبک دیکانستراکشن ومدرن :
هردوفرم های قدیمی را معماری خود راه نمی دهند.خوشه چینی را نمی پسندند. ازاین نظر،می توان گفت که معماری سبک دیکانستراکشن ،ادامه رشد وگسترش سبک مدرن است.هرچند که ظاهر معماری دیکانستراکشن با آن همه پیجیدگی ،شباهتی به سادگی وخلوص مدرن ندارد.
هدف اصلی معماری دیکانستراکشن خلق اثر هنری است.برای همین تلاش دارد که به بنا به دیده یک اثر هنری بنگرد. وبا آزادی کامل به طراحی می پردازد.وعواملی مانند وحدت وتناسبات را رد می کند.کلا به عدم توازن علاقه دارد نه هنرو نه ساخت. اما این سوال را باید پرسید که آیا می توان در یک پدیده هنری زندگی کرد؟جواب قطعا نه.

منتخب سردبیر
طراحی پارکینگ : استاندارد های لازم برای طراحی پارکینگ -ابعاد جا پارک اتومبیل

هدف معماری، این است که آدمی را درون خود ماوا و مسکن دهد. بدون هیچ توجیهی .در کنار این مفهوم این نکته را باید گفت که ،معماری بدون هنر وجود ندارد. و معماری با عملکرد هایش شکل می گیرد.”form follow function” ،”تبعیت فرم از عملکرد “شعار معروف سولیوان ، معمار سبک  مدرن .
اما معماری دیکانستراکشن این شعار را رد می کند.کار های این سبک بیشتر کیفیت هنری دارد نه عملکردی .تبعیت فرم از عملکرد یعنی فرم در عرصه کلی از عملکرد تبعیت کند نه جزییات .به عبارتی باید خانه، خانه باشد و مدرسه روحیه مدرسه داشته باشد .
اما در  سبک معماری دیکانستراکشن فرم گونه ای دیگر در ذهن طراح شکل می گیرد.غلاف راست گوشه معماری مدرن را می شکافد . به تجزیه نا منظم هندسی فرم ها و اجزای کار می  پردازد.و سپس فرم های تجزیه شده رابر هم میریزد و نهایتا محصول کار همان است که سبک معماری دیکانستراکشن نام گرفته است.این سبک ،به دنبال قاچ کردن و جداسازی اجزای معماری نیست. برهم زدن فرم از بیرون به فرم آسیب می زند.و به این ترتیب ، این آسیب به آن حالتی تزیینی می دهد و فرم در این سبک انگار از درون هم بر هم می خورد و آشفته می شود. علی رغم همه بی نظمی ها،طبیعی جلوه می کند.بنا دراین سبک، انگارشکفته است. این سبک از تعبیراتی مانند تخریب،جداسازی و فساد وعدم پیوستگی به دور است.نمونه کامل این سبک همان ساختمان آقای گری می باشد .که در ابتدا گفتیم .

تفاوت و شباهت سبک معماری دکانستراکشن و سبک معماری فولدینگ :

شباهت : سبک معماری دیکانستراکشن همچون سبک فولدینگ ،در فلسفه به دنبال پاسخ گویی به تفسیر های مختلف از طرح هستند .

منتخب سردبیر
معماری داخلی ، طراحی داخلی ، دکوراسیون داخلی

در سبک فولدینگ ، لایه ها ضمن قرارگ رفتن در کنار هم ماهیت خود را حفظ می کنند و در سبک دیکانستراکشن نیز احجام ، فرم ها ، سطوح و… ماهیت خود راحفظ کرده اند .

هر دو سبک با بهره گیری از علم و تکنولوژی روز ، به خلق فرم های بدیع دست می زنند .

تفاوت : در سبک معماری دیکانستراکشن ، تفاوت ها و تضادها به صورت جداگانه در طرح معماری به نمایش گذاشته می شود. اما در سبک فولد ینگ ،هر چند این تضاد ها دربطن کار موجود می باشد .اما به صورت انعطاف پذیردر کنار هم وبا هم کار می کنند.

تفاوت دیگر این دو سبک این است که در معماری سبک فولدینگ برخلاف دیکانستراکشن ، توجه بیشتر به هم ترازی وا فق گرایی می شود.

کلام آخر، در معماری دیکانستراکشن فرم از عملکرد تبعیت نمی کند، زیرا توجه بی قید و شرط به عملکرد ،به سکون و کدورت راه می برد و با سر زندگی و پویایی بیگانه است. که این ویژگی می تواند یک امتیاز محسوب  شود، و از این نظر ،ا ین سبک امکان گسترش و تعمیم پیدا خواهد کرد.

معماری دیکانستر اکشن باید هم پاسخگوی بینش های آینده نگر و هم بینش های گذشته نگر باشد و همـه سلایق را در زمان حال در نظر بگیرد؛ شاید به همین دلیل باشد که سبک دیکانستراکـشن را از زیـر مجموعه های پست مدرنیسم می دانند. (مکتبی که به آینده و گذشته توأماً توجه دارد و در ضمن کثرت گرایی از اصول پست مدرنیسم نیز محسوب می شود.)

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

بستن